A project initiated by GROEF. Participating artists:
Clément Jacques-Vossen, Rebecca Quix, Absa Sissoko, Kim Wey

Opening
5 october

Clément Jacques-Vossen
& Rebecca Quix
Bilbo Records
Ladeuzeplein 2,
3000 Leuven

Absa Sissoko
Atelier Van Eyck
Tiensestraat 15,
3000 Leuven

Kim Wey
Pauli Stoffen
Mechelsestraat 14,
3000 Leuven

Clément Jacques-Vossen
& Rebecca Quix
Thrash Life
Dirk Boutslaan 21,
3000 Leuven

Opening hours
5 - 17 october
monday - friday (10am-6pm)[NL] 
Naar aanleiding van hun recente heruitvinding poogt GROEF door middel van het hervormen van ‘used spaces’ kunst en het dagelijkse leven te verbinden. Om dit te verwezenlijken werd de expositie VITRINE bedacht.

Gecureerd door Artus Mundi zal deze expo vier gekende winkels in het Leuvense laten samenwerken met vier artiesten.

Dit is het eerste luik van een halfjaarlijks project waarbij GROEF interacties tussen artiesten en winkels onderzoekt en op deze manier een letterlijke showcase teweegbrengt, zowel voor de participerende artiesten als voor de winkels zelf.
[ENG] 
In the light of their recent redefinition into three key pillars, GROEF has vowed to interconnect arts with everyday life through the reshaping of used space. For this purpose, the exhibition under the moniker VITRINE has been created.

Carefully curated by Artus Mundi this expo will aim to bring together four reputable stores throughout the inner city of Leuven with four artists.

This will be the first part of a biannual project where we explore interactions between artists and stores and by its very nature create a literal showcase, for both participating artists and stores alike.